0 +
Års erfaring
0
Behandlere
0
Forskellige ydelser

Samlet hus for behandlere

Firmaordning hos Marylise Massage

Vi etablerer nemt og enkelt en klinik i din virksomhed, det kræver blot, at du stiller et lokale til rådighed i det tidsrum, hvor der er massage.

Vi sørger for nødvendigt udstyr (briks, olie, m.m.).

Kunden skal selv medbringe håndklæde til massagen.

Behandling

Varigheden på firmamassage er typisk 30 min. inkl. af- og påklædning (dvs. ca. i alt 25 min. massage). Nogle kunder vælger, at varigheden skal være 45 min. eller 1 time pr. medarbejder. Vi er fleksible og tilstræber at imødekomme kundens ønsker.

Der er stor forskel på, hvad den enkelte virksomhed vælger, men som udgangspunkt er det minimum 3 timer pr. besøg på en virksomhed (effektiv tid, pauser er ikke indregnet).

Vi har online booking, som gør det nemt og enkelt at benytte og minimal administration for virksomheden.

Hvis det ønskes kan vi også udsende reminder-mails med besked om ledige tider.

Fordele ved firma massage

Der er mange fordele ved at tilbyde dine medarbejdere massage på arbejdspladsen. Her er nogle af de punkter, som vi synes er vigtigst at belyse.

Glade medarbejdere

Medarbejderne får mere energi og et højere niveau af velvære, hvilket betyder, at de kan klare sig bedre og har mere overskud på jeres arbejdsplads.

Mindre stress

Massage sænker stressniveauet, hvilket øger koncentrationen og reducerer risikoen for stressrelateret sygefravær.

Trivsel på arbejdspladsen

Dine medarbejdere føler at I som arbejdsplads sætter pris på jeres medarbejdere og vægter deres sundhed højt. Jeres arbejdsplads bliver derfor meget mere attraktiv.

Firmaaftaler hos Marylise Massage

Marylise Massage tilbyder sundhedsordninger til Danske virksomheder, herunder massage.

Alle vores sundhedsordninger etableres på virksomheden eller på Christianshavns Behandlerhus. Gevinster ved sundhedsfremme Sunde medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, er ofte mere produktive, leverer højere kvalitet i arbejdet og er mindre syge. Det kan indvirke positivt på virksomhedens regnskab. Sundhedsfremmende tiltag kan fx virke forebyggende i forhold til arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og stress, og der kan være gevinster for samarbejdet i og mellem afdelinger på arbejdspladsen.

Der er eksempler på, at den tid, som medarbejderne bruger på fx motion i arbejdstiden, kan tjenes ind i form af øget produktivitet og bedre kvalitet.

Sundhedsfremmeaktiviteter har som regel en positiv effekt på sygefraværet, fordi fraværet kan forebygges og afkortes. Det kan medføre en besparelse for virksomheden.

Samtidig kan indsatserne føre til mere energi og overskud på arbejdet og i fritiden samt til større tilfredshed hos medarbejderne, som i mindre grad tænker på at skifte job.

Undersøgelser underbygger, at de penge, som virksomheden bruger til sundhedsfremme, er en investering, der kan tjenes ind med en økonomisk gevinst.

Virksomhedens image i forhold til kunder og i lokalområdet kan ofte også forbedres som følge af sundhedsfremmeaktiviteter.

For den enkelte medarbejder kan gevinsterne være bedre helbred og større arbejdsglæde.

Samfundet kan få besparelser i form af færre udgifter til sundhedsvæsen og til sociale ydelser.

Hvorfor vælge firmamassage?

Firma massage hos Marylise Massage

Jeg tilbyder en massageordning i min klinik, enten på faste tidspunkter eller hvor I kan booke jeres tider fra mandag til fredag, kl 09.00-16.00. Der kan bookes enkelttider eller I kan planlægge flere tider 1 måned frem.

Firmamassage på jeres arbejdsplads

Jeg tilbyder en massageordning i min klinik, enten på faste tidspunkter eller hvor I kan booke jeres tider fra mandag til fredag, kl 09.00-16.00. Der kan bookes enkelttider eller I kan planlægge flere tider 1 måned frem.

Klippekortsordning

Denne massage ordning er perfekt når I ikke ønsker et fast abonnement hos mig, men som gerne vil benytte de fordele der er ved at få massage jævnligt og opnå mængderabat.

Det kan være I er et mindre firma, eller måske er I nogle kollegaer på en arbejdsplads eller afdeling der ønsker at dele et firma klippekort til massage. Det kan også være at jeres firma vil forkæle jeres medarbejdere efter en hektisk periode, hvor medarbejderne ydet en ekstra indsats.

3 betalingsmuligheder for firma massage

Hvis vil læse mere om massage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønnedgang så klik her: skattefordele for virksomheden.

Bruttolønordning

Bruttolønordning

I denne model betaler medarbejderen selv sin massage over sin bruttoløn. Dermed opnåes der en besparelse over medarbejderens skatteprocent, i det at betalingen sker inden skatten trækkes fra i lønberegningen.

Delt omkostning

Delt omkostning

I kan som virksomhed vælge at dele finansieringen af jeres firma massage med jeres medarbejdere. Det betyder at I indbyrdes kan vælge hvordan beløbet skal fordeles imellem jer, om det er en 50/50, 75/25 løsning eller noget helt tredje der passer jeres firma bedst.

Fuld finansiering

Fuld finansiering

Hvis I som virksomhed vælger at betale hele firmamassageordningen som et fuldt betalt personalegode så kan I som virksomhed fratrække udgiften før skat da jeres massageordning bliver indregnet i jeres regnskab.

Kontakt os